Translate

Рецептите и храната

Сред еволюиралите маймуни, хората са нищожно малко.
Как да отличим живият човек от движещият се по програма биоробот? Програмата е копней за хартийки, консумирай вещи, следвай рецепти.
Творчество и доброта, тези атрибути ги няма у биоробота.
Беглец по острието... новелата на Филип Дик, по която е направен велик филм, с още по-велико продължение, дава насока.
Тест за хора!
Хлябът. Само човек може да извае хляб, с ферменти от природата, с глини и соли, с боб и зърно. Двойна ферментация, заквасване с ръце. Няма как биоробот да го реализира, защото за хляб няма как да има рецепта.
Неслучайно, хлябът е библейска храна, само висши разуми се предполага да могат да сътворят такъв. Няма чудо... от коричка заквасен хляб, се заквасват други теста. В закваската е силата на живота, познанието.
Добротата е функция на микробиома, баланс на хормони, добра енергетика, липса на стрес и зли чувства, които да върнат обратен токов удар по веригата микробиом-геном-дух.
Зъл или никакъв хуманоид не може да закваси хляб. Хляб се стартира и с добрина.
Извършете самодиагностика. Тест на околните.
И не, господа и мадами, не е толкова важно да се яде добра храна. Важното е сам да твориш добра храна. Добрата храна е като ч'кията, никой няма да ти я направи по-добре от ти самият.

***
На снимката, дела, вместо емоционални приказки. Мой хляб, който не се прави чрез рецепта, а при спазване на жива концепция и постоянен прогрес, чрез личен опит. 

Коментари