Публикации

Translate

13-те СТИГМИ НА РАКА

Ракът е комплексна аномалия, водеща до начална, задълбочена и фатална деградация на биологичния скафандър, наречен тяло. Съвременната медицина, която често се обвинява в преследване на лесни печалби, вижда в рака огромна възможност за доходи. Вероятно и държавните интереси, пенсионната система и други, на пръв поглед конспиративни фактори, имат интерес да поддържат мита, че ракът е общо заболяване с фатален край. Най-често фаталният край идва не от самия рак, а от избора на "лечение". Радио- и химиотерапията, които се използват за лечение, често водят до смърт, и по правило няма оцелели хора след такива процедури. Оцелелите, възстановили се след рак, най-често са тези, които са отказали медицински услуги, и те стават все повече. За да бъде успешно лечението или самолечението от рак, трябва да се установи неговият произход или комплекс от предпоставки за наличие и разпространение на туморни огнища. Опитах се да класифицирам по мой начин видовете рак, предпоставките и мерките

Опасните "антидоти" - Бенгалско Розово

Защо съставям сложни формули за антидоти и лечебни структури

Мулти Вселената - GPT 4o vs Meta AI