Публикации

Translate

Натто срещу Коронавирус

Коронавирусите са известни отдавна, произходът им е животински, а аномалиите - нечовешки. Преди да продължа нататък, съм длъжен да отбележа, че имам сериозни резерви към това, които официалните учени наричат вирус. Това са по-скоро, квантови, вълнови аномалии, отколкото биологични. Което не противоречи на модерната, официална наука, която признава електрическата същност на микробиома и на патогените. Предстои да се изследва магнитната съставящата.
По всяка вероятност, коронавирусът се задейства във високочестотни електро-магнитни полета, каквито са концентрирани в големите, модерни градове. Случаи на коронавирус аномалии не се наблюдават, в зони където няма GSM мрежи, WiFi, DVB и други високочестотни лъчения.
Освен лъчения, трябва да има носител на този "вирус". Маските за ултрафини прахови частици недвусмислено посочват как се пренася коронавирусът, а правителствените мерки за изолация у дома и забрана за посещение на открити, места допълват това предположение. 
Изглежда,…

Анти-коронавирус терапия

Какво виждаме?

Зомби бактериите, тъмната страна на хидрата и лимфния биом

Изпитание за човечност

До Луната и обратно