Translate

Смъртта на съзнанието

Когато едно създание загива, умира, с него умира микробиомът му. Ако тази смърт е насилствена, съпроводена с болка... настъпва късо съединение, смърт на микробиома! И месото, става токсично, ударно окислено.
Всички знаете, че живият микробиом синтезира хормоните, крепи изправна нервната система, регулира мозъчната дейност, третото око и дори паранормалните способности, сред които е и сънят.
При насилствена, ужасяваща смърт, тази верига се окъсява... и от потребяващия хормони и ензими разум, към микробиомните генератори се дава мълния от ужас. бактериален взрив, мигновена анихилация.
Нещо подобно изпитва човек при голяма мъка, стрес, среща с милиционери, данъчни и други псевдо-хора, продали душата си на сатаната, или родени без нея. Късо съединение, изгорели микробиомни центрове... където започват да се размножават туморите. При емоционален шок много често ударно побелява косата, нормално - човек ударно изпепелява микробиома на кожата. Може да се появи и слепота, загуба на слух, стерилитет, трайна загуба на сън.
Една много брутална подмяна на храните е не микробиомното зреене, каквото при ужасяващи условия на гледане и убиване на животни вече няма, а синтетичните ензими. Глобалните корпорации заместват коагулацията на протеина не с бактериално облагородяване, а с езимите химозин или пепсин. Зреенето на такова "кисело мляко" се случва по часовник, за 4 часа. Ензимно зреене се ползва и при сирена, меса, хлебни продукти и др. Нещо повече, твърди се, че това е истината и се прави от жив продукт.
Знаете ли, че касапинът е вид садист? Предполага се ловецът да умее да умъртвява животните с любов и уважение, и то само ако има висши познания по микробиология, антропология и още нещо.
Животните не са това, което са, нито смъртта е това, което е. Всичко е друго, всичко е преход от едно състояние, в друго.
Мога още много да ви споделя за изгорелите системите човешкия организъм, но няма смисъл. С приказки в нета, такива знания се не предават. По-лесно ми е да ви го покажа. Око да види, ръка да пипне, човек да ви похвали, като вденете концепцията на живота.


Коментари