Translate

Какво виждаме?

Според създателите на коронавируса, той изглежда така. Официалният американски и патент. На мен нищо не ми говори, а на вас?
А така стоят нещата според медиите. Все си мисля, че е редно медията да посочва дадено изображение откъде е , реално ли е, компютърно моделирано? Защото се създава неимоверен хаос.
А снимките с обикновени лабораторни микроскопи биха били комични, ако не ставаше въпрос за глобална паника. С конвенционален микроскоп може да се види евентуален вирус със същия успех, с който с лупа ще видите бактериите в киселото си мляко. Опитайте.
Малко физика, на най-базово ниво. Червеният, жълтият и зеленият цветове имат по-голяма дължина на вълната от големината на вирусите. В най-добрият случай вирусът би могъл да бъде ултравиолетов, а детекцията му може да стане отвъд рентгеновите лъчи. Виждали ли сте рентгеновият цвят?

Коментари