Translate

Убийственото "хигиенно" окисление от продукти с етикетчета и тяхната лечебна алтернатива

Тема табу в индустрия, наука, медицина, козметика, фармация, че ни се предлагат окисляващи храни, козметики, "лекарства", които ни състаряват. Състаряват тяло, микробиом и дух, проектирани за столетия безпроблемна работа. Ракът е вид старост, но много по-ударен. Също и другите проблеми с тялото, нервната система.
Как човек се хигиенизира? Ето как - чрез ултра-окисляваща (състаряваща) химическа структура, сапуни и шампоани.
А това е козметиката, единствената лицензирана, правилната е забранена от закони и наредби.
Положителният редокс потенциал е старост, слабост, деградация на тъканта.
Алтернативата?
Бактериален, регенерираш, подмладяващ крем

И още един, заедно със състава му и предпоставките за анализ

Натто сапун с глина и археа, на основата на черен марокански

Всички алтернативи са активни бактериално. С ниско pH, отрицателен (редукционен) потенциал. 
Бактериалните структури с отрицателен потенциал неутрализират мигновено всеки патоген, вирус, а някои от тях и вредните радиационни лъчения, нейонизиращи (електромагнитен смог) и йонизиращи ("случайно" бумнала атомна централа).


Коментари