Translate

Опасните "антидоти" - Бенгалско Розово


Бенгалско розово (Bengal Rose) е синтетичен оцветител, който се използва ограничено в някои химически и биологични приложения. Химически е известен като тетраиодофлуоресцеин и има следната химическа структура:

 • Химическа формула: C20H8I4O5
 • CAS номер: 632-69-9

Свойства:

 • Физични свойства:
  • Цветът на праха е розово-червен.
  • Разтворимост: Разтворим във вода и алкохол.
 • Спектрални свойства:
  • Максимална абсорбция при около 548 nm.

Приложения:

 1. Хистология и цитология: Бенгалското розово се използва като оцветител за различни тъкани и клетки, което помага при микроскопското изследване.
 2. Биологични оцветители: Използва се в комбинация с други флуоресцентни оцветители за изследване на биологични проби.
 3. Медицински диагностикум: Използва се за оцветяване на роговицата на окото при офталмологични изследвания.
 4. Изследване на фотодинамичната терапия: Проучва се като фотосенсибилизатор при лечението на някои видове рак. Само локално и с множество условности, за разлика от други фотосенсибилизатори като добре известното метиленово синьо.

Безопасност:

 • Бенгалското розово може да бъде дразнещо за кожата и очите при директен контакт.
 • Вдишването на праха може да причини дихателни проблеми.
 • Необходимо е да се работи с него в добре вентилирани помещения и с подходящи защитни средства.

Работа и съхранение:

 • Съхранява се в добре затворени контейнери на сухо и прохладно място.
 • При работа с бенгалско розово трябва да се използват ръкавици, предпазни очила и защитна маска.

Бенгалското розово е нелош инструмент в научните изследвания и медицината, благодарение на своите оцветителни и флуоресцентни свойства.

Бенгалското розово (БP) и метиленовото синьо (MС) са изследвани като фотодинамични фотосенсибилизатори за лечение на рак, като показват потенциал в различни проучвания. Ето резюме на тяхното приложение:

Механизъм на действие: Както БP, така и MС генерират реактивни кислородни видове (ROS), когато са изложени на светлина, което води до клетъчно увреждане и смърт в раковите клетки.

Приложение:

 • БP: Обикновено се прилага интравенозно, тъй като не се абсорбира добре през устата, а е и токсично за кожата и евентуално за стомашно-чревният тракт.
 • MС: Може да се прилага както интравенозно, така и перорално, като пероралното приложение показва обещаващи резултати в някои проучвания.

Резултати:

 • БP: Има антитуморно действие при някои модели на рак, включително рак на гърдата, белия дроб и дебелото черво.
 • MС: Доказал е антитуморна активност при широк спектър видове рак, включително рак на гърдата, белия дроб и глиобластома, като някои проучвания показват подобрена ефикасност при комбиниране с други лечения.

Спекулативни данни: Изследванията показват, че БP и MС могат да имат и противовъзпалително и антимикробно действие, което може да допринесе за тяхната антитуморна активност. Много по-научно издържани и практически проверени отвъд спекулацията са данните за метиленово синьо, което има и множество други свойства, например осигуряване на кислород, митохондриална протекция и анти-оксидативен компонент в редукторната си форма (прозрачен вид), свойства каквито БР няма.

Опасности и ограничения:

 • БР: Може да причини остра токсичност за кожата и очите, а ефективността му може да бъде ограничена от бързото му изчистване от организма.
 • МС: Може да причини серотонинов синдром при комбиниране с някои лекарства, а ефикасността му може да бъде намалена поради бързия му метаболизъм. Трябва да се отбележи, че положителните свойства се отнасят само за МС с фармакопейна и микробиологична чистота, докато промишленото багрило МС с тежки метали в състава си е остро токсично.

Въпреки че тези фотосенсибилизатори са обещаващи при лечението на рак, са необходими допълнителни изследвания, за да се преодолеят предизвикателствата, свързани с тяхната употреба, и да се разбере напълно техният потенциал в клинични условия. Иначе ракът би бил лесно лечим, а не фатален в почти всеки случай на недоброкачествени тумори.

Съществуват научни изследвания, които показват потенциала на бенгалското розово (Rose Bengal) като антираков агент, но те се концентрират главно върху интралезионни инжекции и фотодинамична терапия, а не върху оралния прием. Нещо повече, предвид токсичният за кожа и за очи характер на БР, може да се допусне че то е токсично за орален прием и може да доведе до дразнене на стомаха, включително и язви.

Интралезионни инжекции и фотодинамична терапия

1.      Интралезионни инжекции: Проучвания показват, че интралезионната инжекция на PV-10, разтвор на бенгалско розово, може ефективно да забави растежа на тумори и да предизвика клетъчна смърт в ракови клетки. Това е демонстрирано при панкреасни тумори, където PV-10 показва висока ефективност при директно инжектиране в туморите, но не предизвиква системен имунен отговор, който да влияе на неинжектираните тумори​​.

2.      Фотодинамична терапия (PDT): Бенгалското розово се използва като фотосенсибилизатор в PDT, където се активира чрез светлина, за да произведе реактивни кислородни видове, които унищожават раковите клетки. Изследванията показват, че натоварването на бенгалско розово върху наночастици подобрява неговата ефективност и селективност към раковите клетки, като същевременно намалява токсичността за нормалните клетки​ (MDPI)​.

Орален прием

До момента няма достатъчно научни данни, които да подкрепят безопасността и ефективността на бенгалското розово при орален прием за лечение на рак. Повечето изследвания и клинични изпитвания са фокусирани върху локални приложения, като интралезионни инжекции и фотодинамична терапия, поради специфичните механизми на действие на бенгалското розово, които изискват локална активация чрез светлина или директно приложение в туморите.

Заключението е, че бенгалското розово показва обещаващи резултати като част от фотодинамичната терапия и интралезионни инжекции, но липсват доказателства за неговата ефективност и безопасност при орален прием. Преди да се обмислят такива терапии, е важно да се консултирате с медицински специалист и да се базирате на утвърдени научни данни.

Аналогията между бенгалското розово и метиленовото синьо е интересна поради сходствата им като фотосенсибилизатори, използвани в фотодинамичната терапия (PDT). Въпреки това, има някои важни различия и специфични данни за всяко вещество, които трябва да се имат предвид.

Метиленово синьо

Метиленовото синьо (MС) се използва както интравенозно, така и орално, и е известно с широк спектър на терапевтични приложения, включително като фотосенсибилизатор в PDT за лечение на рак. Метиленовото синьо има добре документирана безопасност и ефективност при различни медицински състояния, включително инфекции, гъбични зарази, парогенни микроорганизми, малария, вирусни заболявания, нерводегенеративни синдроми, оксидативен стрес, митохондриални дисфункции, метаболитни разстройства и лечение на метхемоглобинемия​.

Бенгалско розово

Бенгалското розово (БР) е доказано ефективно в PDT само чрез локална и интралезионна употреба, където се използва за генериране на реактивни кислородни видове, които убиват някои от раковите клетки при светлинна активация. Докато има значителни изследвания, които подкрепят използването на БР в PDT, основно при директна локална апликация, няма достатъчно доказателства за безопасността и ефективността на БР при орален или интравенозен прием.

Сравнителен анализ

1.      Механизъм на действие: И двете съединения действат като фотосенсибилизатори, които при светлинна активация генерират реактивни кислородни видове. Метиленовото синьо обаче има много по-широк спектър на клинична употреба, включително системна администрация, докато БР се използва главно локално. Също така МС има солидна история във военната и хуманитарна токсикология и ветеринарната медицина, където от над 100 години е доказало своята ефективност и безопасност. БР е по-скоро теоретичен агент, с не достатъчно добре проучени свойства.

2.      Безопасност и ефективност: Метиленовото синьо е добре проучено и доказано като безопасно за системна употреба, докато БР е все още ограничено в използването си основно за локално лечение поради липсата на достатъчно данни за системна безопасност, както и доказано токсични реакции на кожата и очите.

Заключение

Въпреки че аналогията с метиленовото синьо предлага потенциал за бенгалското розово като антираков агент, е необходимо повече изследвания и клинични данни за да се установи неговата безопасност и ефективност при орален и интравенозен прием. Понастоящем, основните доказателства подкрепят използването на БР в локални приложения и фотодинамична терапия, докато метиленовото синьо има доказан по-широк терапевтичен профил.

Бенгалското розово (Rose Bengal) и метиленовото синьо (Methylene Blue) имат различни профили на безопасност и токсичност, които са свързани с тяхната чистота и начин на приложение.

Токсичност на бенгалското розово

Бенгалското розово е известно като токсично вещество при определени условия, особено при орален прием. Ето някои ключови точки:

 1. Токсичност: Бенгалското розово е класифицирано като токсично вещество и може да причини дразнене на кожата и очите, както и дихателни проблеми при вдишване на прахта. Интравенозното или оралното приемане може да бъде опасно и не се препоръчва без надзор от медицински специалист.
 2. Фотосенсибилизатор: При фотодинамична терапия бенгалското розово се използва локално или интралезионно, където неговата токсичност е контролирана и насочена към туморните клетки чрез активиране с подходяща светлина​​.

Метиленово синьо

Метиленовото синьо има много по-дълга история на безопасна употреба в различни медицински приложения, включително като фотосенсибилизатор, но качеството на препарата е критично за неговата безопасност:

 1. Чистота и качество: Метиленовото синьо с фармакопейно качество се използва безопасно за интравенозни и орални приложения, включително лечение на метхемоглобинемия и като част от списъка на основните лекарства на Световната здравна организация (СЗО). Метиленовото синьо с по-ниско качество, което съдържа примеси, може да бъде токсично и неподходящо за медицински цели​.
 2. Фотодинамична терапия: Метиленовото синьо се използва успешно в PDT за различни медицински състояния, включително лечение на инфекции и рак. Неговата безопасност и ефективност са добре документирани при правилна употреба​.

Сравнителен анализ

 • Бенгалско розово: Използва се предимно локално или интралезионно в PDT поради токсичността му при системна употреба. Липсват доказателства за безопасността му при орален или интравенозен прием.
 • Метиленово синьо: Има доказана безопасност и ефективност при системна употреба с фармакопейно качество, което го прави подходящо за широк спектър от медицински приложения, включително PDT.

Фотосенсибилизаторите като метиленовото синьо (МС), кристалното виолетово (КВ) и брилиантовото зелено (БЗ) имат дълга история на употреба в медицината и микробиологията. Те имат сходни свойства и приложения, но също така и важни различия.

Кристално виолетово (Crystal Violet)

Кристалното виолетово е известно със своите антибактериални свойства и се използва често в медицината за лечение на кожни инфекции и при дезинфекция на рани. В микробиологията, кристалното виолетово е част от Грам-оцветяването, което е основен метод за класификация на бактерии.

 • Медицинска употреба: Използва се за външно приложение при лечение на различни кожни инфекции и дезинфекция на рани​.
 • Микробиология: КВ е част от Грам-оцветяването, което помага за класификацията на бактерии на Грам-положителни и Грам-отрицателни​​.

Брилиантово зелено (Brilliant Green)

Брилиантовото зелено има силни антисептични свойства и се използва основно за дезинфекция на кожни повърхности и лечение на кожни инфекции.

 • Медицинска употреба: Прилага се външно за лечение на кожни инфекции и дезинфекция на рани. Има също така и употреба в ветеринарната медицина за лечение на инфекции при животни​.

Метиленово синьо (Methylene Blue)

Метиленовото синьо има множество медицински приложения, включително като фотосенсибилизатор в PDT, лечение на метхемоглобинемия и като антибактериално средство.

 • Медицинска употреба: Използва се системно и локално при лечение на различни състояния, включително метхемоглобинемия и като част от PDT за лечение на рак​.
 • Микробиология: Използва се като оцветител в различни микробиологични техники.

Сравнителен анализ

 1. Медицински приложения: Докато МС има широко приложение както системно, така и локално, КВ и БЗ са ограничени главно до локални приложения поради съмнения за тяхната токсичност при системна употреба. Друг важен фактор е наложеното чисто производство на МС, с максимална чистота, докато такъв вид чистота при КВ и БЗ са значително по-изолирани и изцяло за микробиологични изследвания.
 2. Фотосенсибилизатори: МС и БЗ се използват като фотосенсибилизатори в PDT, докато КВ не е толкова често използвано в тази област, въпреки че има антимикробни свойства и теоретично аналогични свойства.
 3. Безопасност: Чистотата на препаратите е от критично значение за безопасността. МС с фармакопейно качество е безопасно за системна употреба, докато по-нискокачествени форми могат да бъдат токсични. КВ и БЗ се използват предимно за външна употреба поради риска от токсичност при системна администрация.

Заключение

Докато метиленовото синьо има широк спектър на приложение и е доказано безопасно при системна употреба с фармакопейно качество, кристалното виолетово и брилиантовото зелено са ограничени главно до външна употреба поради тяхната потенциална токсичност. Всички тези съединения имат важни роли в медицината и микробиологията, но е важно да се използват правилно и безопасно, в зависимост от техните специфични свойства и потенциални рискове.

Промените в предлагането и качеството на метиленовото синьо на пазара са важен въпрос, особено за медицинските и микробиологичните приложения. След около 2020 година, се забелязва тенденция за намаляване на наличността на метиленово синьо от европейски производители с фармакопейна и микробиологична чистота. Вместо това, на пазара доминират продукти от индийски и други азиатски производители, които имат много по-ниска чистота и затова са обозначени като токсични за вътрешен прием.

Причини за промяната

 1. Производствени разходи и глобализация: Производствените разходи в Европа са значително по-високи в сравнение с тези в Индия и други азиатски страни. Това води до пренасочване на производството към региони с по-ниски разходи.
 2. Регулаторни промени: Стандартизацията и регулациите за качество в различните страни могат да варират, което може да доведе до разлики в качеството на продукта. Продуктите от европейските производители са често подложени на по-строги стандарти за фармакопейна чистота.
 3. Търговски споразумения и пазарни динамики: Глобалните търговски споразумения и промените в пазара могат да повлияят на наличността и произхода на продуктите.

Влияние върху качеството и безопасността

 1. Фармакопейна чистота: Метиленовото синьо с фармакопейна чистота е строго контролирано и подходящо за медицински употреби, включително интравенозни и орални приложения. Липсата на такива продукти на пазара може да ограничи възможностите за безопасно лечение.
 2. Токсичност: Продуктите с по-ниска чистота, обозначени за техническа употреба, могат да съдържат примеси, които ги правят неподходящи за вътрешен прием и дори потенциално опасни.

Заключение

Докато тенденцията към замяна на метиленовото синьо с продукти от по-нискокачествени източници може да доведе до по-ниски цени, тя също така представлява риск за безопасността и ефикасността на медицинските приложения. Важно е да се обръща внимание на източника и чистотата на метиленовото синьо, особено когато се използва в медицински контекст.

Препоръки:

 • При закупуване на метиленово синьо, винаги проверявайте спецификациите и чистотата на продукта.
 • За медицински приложения, настоявайте за фармакопейна чистота и проверявайте дали продуктът отговаря на необходимите стандарти.
 • Консултирайте се с медицински специалист или фармацевт при съмнения относно качеството на продукта.

Ако имате конкретни въпроси относно настоящи доставчици или искате да намерите алтернативни източници на висококачествено метиленово синьо, можете да се консултирате с фармацевтични асоциации или да потърсите информация от надеждни източници.

Methylthioninium chloride Proveblue е медикамент, използван за лечение на метхемоглобинемия. Листовката, която е достъпна на сайта на Европейската комисия, описва следното:

 • Състав и форма: Активната съставка е метилтиониниев хлорид, разтвор за инжекции.
 • Показания: Използва се за лечение на метхемоглобинемия, състояние при което има прекомерно количество метхемоглобин в кръвта, което пречи на преноса на кислород.
 • Дозировка и приложение: Администрация чрез интравенозна инжекция.

Продуктът вече не е наличен на пазара, което подчертава важността на осигуряването на висококачествени алтернативи за критични медикаменти.

Можете да се консултирате със здравните власти или фармацевти за налични заместители или алтернативни източници на метилтиониниев хлорид.

Бенгалско розово се предлага в две формули:

Бенгалско розово (Bengal Rose)

 • Химическа формула: C20H4Cl4I4Na2O5
 • Свойства: Тази версия съдържа натриеви йони (Na2), което я прави натриева сол на бенгалското розово. Това допринася за различни физикохимични свойства, като разтворимост във вода и биосъвместимост.

Rose Bengal (Чисто)

 • Химическа формула: C20H4Cl4I4O5
 • Свойства: Това е чистата форма на бенгалското розово без натриеви йони. Тя има различни свойства и може да има различна разтворимост и токсичност в сравнение с натриевата сол.

Заключение

Разликите между двете форми са важни за различните приложения в медицината и научните изследвания. Натриевата сол на бенгалското розово е по-често използвана в медицински контексти поради по-добрата си разтворимост и биосъвместимост.

При фотодинамична терапия обикновено се използва натриевата сол на бенгалското розово (C20H4Cl4I4Na2O5) поради по-добра разтворимост и безопасност. Чистата форма (C20H4Cl4I4O5) може да има различни свойства и потенциално по-висока токсичност, което я прави по-малко подходяща за медицинска употреба без допълнителни изследвания.

Бенгалското розово може да реагира с различни вещества, което да повлияе на неговата ефективност и безопасност. Ето какво трябва да се има предвид:

Възможни реакции:

 1. Цинков оксид: Може да намали ефективността на бенгалското розово като фотосенсибилизатор, тъй като цинковият оксид има фотозащитни свойства.
 2. Йод: Взаимодействието с йод може да доведе до промяна в химичните свойства на бенгалското розово, потенциално повишавайки токсичността му.
 3. Метиленово синьо: Възможни са химични взаимодействия, които да променят ефективността на двата фотосенсибилизатора.
 4. Алкалоиди като атропин: Няма специфични данни за взаимодействия, но е възможно да има химични реакции, които да повлияят на биологичната активност.
 5. Глини и соли: Глините и солите могат да адсорбират бенгалското розово, което да намали ефективността му.

Заключение

Важно е да се изследват специфичните взаимодействия и да се избягва комбинирането на бенгалското розово с тези вещества, освен ако не са проведени детайлни проучвания за безопасност и ефективност.

Други фотосенсибилизатори и лекарствени багрила за безопасен орален прием

1.      Куркумин:

  • Източник: Екстракт от куркума.
  • Приложения: Използва се като фотосенсибилизатор и има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства.

2.      Рибофлавин (Витамин В2):

  • Приложения: Използва се в комбинация с UV светлина за лечение на кератоконус и инфекции.

3.      Хлорофилин:

  • Приложения: Полусинтетичен производен на хлорофил, използван като хранителна добавка и фотосенсибилизатор.

4.       Фотофрин (Порфимер натрий):

  • Приложения: Използва се в PDT за лечение на някои видове рак
 • 5-Аминолевулинова киселина (ALA):

  • Приложения: Използва се в фотодинамична терапия за лечение на рак и кожни заболявания.

Важни бележки

 • Дозировка и чистота: Винаги е важно да се осигури правилната дозировка и чистота на веществата за безопасен прием.
 • Консултация с вещо лице: При всяка употреба на фотосенсибилизатори и антидоти е важно да се консултирате със специалист в микробиологията и фармакологията.


Коментари