Translate

Тотемът и Фениксът

Човек има връзка с животните. Много вероятно е съвкупният микробиом на дадена социална група, народ или етнос да има точно определена връзка с един вид животни.
Животно идва от Живот, от ключ към Живота.
Добре, но къде е този Ключ, тази връзка?
Тотемът на даден народ е неговият животински вид. В миналото се е означавал във вид на нещо, което сега наричаме герб.
По-нашите земи това е бил двуглавият "орел". Пиша орел в кавички, защото по всяка вероятност на емблемата на Тракия има двуглав Феникс. До най-близки времена, братовчедите на феникса, пауни и фазани са били отглеждани с почит във всяко село. Константинополският двуглав "орел" няма коронки на главите си, това са "коронките" на пауна. В много уж религизони храмове се виждат фигурите на бронираните Феникси.
Човек вероятно има проекция на микробиома си в точно определено за неговият биомен тип животински тотем.
Тракия, Сърбия, Албания, Австрия имаме един и същ тотем, дали не сме от един род? Сродни птици имат повечето ни съседи, целият близък Изток.
Други народи, имат други тотеми. Някои от тях се смятат за приказни герои, но древни карти, археологически находки на кости, показват, че тотемите не са чак толкова приказни. Като еднорогът например. Или драконът.
Тотемът на Добруджа или Мала Скития е грифон, на Мизия е котка. Грифонът е птице-котка. Хиперборейските, сибирските народи са почитали кучето.
На мои лекции по "вещерство" се опитвам да науча учениците си да бъдат вещи, а жените да започнат да бъдат вясти, а не невясти.
Най-ключова концепция за строежа на матрицата около нас са стихиите въздух, земя, огън и вода. Тя е приложима към стихиите на храните (установява се по вида на ферментите, съвпадащи с четирите стихии). Съвпада и със стихиите на астрологията, стигнала в наши дни до шарлатанство.
Птиците са стихия въздух, въздушният микробиом. Но Фениксът е много специално създание, той е и въздух, и огън, и земя. Драконът е огън, вода и въздух.
Някои народи са в три стихии, други - в една, някои са само земеделци, други са и мореплаватели, и "въздухоплаватели", и специалисти по металолеене и енергия, дарена от "Прометей".
Тази тема е свързана с няколко други, които публично не споделям... Ключ за учениците ми между Феникс и биом е принципът "Вино" (Амброзия).
Роля на всяко семейство, дори в градска кутийка е да избере правилният жив тотем.
Отделна тема е растителният тотем, който също има разпределение между основните стихии. Ще дам подсказка са розата и тютюна, за Тракия, ръжта - за Добруджа.
Добре е месоядците да се замислят коя стихия животни консумират и на каква стихия при-готвят, с какви ферменти храната си. Същото важи и са предпочитащите растителна храна.
Всичко това е толкова просто, сложното е да се откажеш от хаоса на дребните глупости на всекидневието и да се фокусираш върху петата стихия - Духът. Стихиите, биомът, тотемите са канал за връзка между душите. Съвкупността от души, е Дух.

***
На снимката, канарче, което е част от екипа ни за терапии.

Коментари