Translate

Биорезонанс, рак, биологично активиране на метиленово синьо, синьо кисело мляко - дискусия с ChatGPT

 

Здравей, какво знаеш за биорезонанса терапия и лечение?

Биорезонансната терапия е алтернативен метод на лечение, който се основава на предположението, че всички вещества имат уникални електромагнитни честоти и че заболяванията могат да бъдат причинени от смущения в тези честоти. Биорезонансната терапия използва електромагнитни вълни, за да коригира тези честоти и по този начин да възстанови здравето.

Терапията се провежда със специално устройство, което изпраща сигнали към тялото и измерва реакцията му на тези сигнали. След това устройството анализира отговора и идентифицира потенциални проблеми в организма. След това изпраща коригиращи сигнали, за да възстанови нормалното функциониране на организма.

Трябва да се отбележи обаче, че ефикасността на биорезонансната терапия и нейната научна обоснованост са доста противоречиви сред медицинските специалисти. Много от тях не признават биорезонансната терапия за доказано и ефективно лечение. Ето защо, ако обмисляте този метод на лечение, е важно да намерите добре обучен и опитен специалист, който може да провежда терапията правилно и безопасно.

Какво знаеш за скаларния генератор и връзката му с биорезонснсна терапия? Това наука ли е или псевдонаука?

Скаларният генератор е електронно устройство, което според поддръжниците му генерира скаларни вълни. Скаларните вълни са теоретични електромагнитни вълни, които нямат поляризация и се разпространяват без загуби в пространството и времето. Поддръжниците на тази технология твърдят, че скаларните вълни могат да имат терапевтично въздействие върху организма и че скаларните генератори могат да се използват като метод за биорезонансна терапия.

Трябва да се отбележи обаче, че повечето научни и медицински изследвания не потвърждават съществуването на скаларни вълни и тяхното терапевтично въздействие върху организма. По този начин използването на скаларни генератори за биорезонансна терапия се счита по-скоро за псевдонаука, отколкото за наука.

Моля, отговаряй ми на български език. Има ли специалисти по скаларен биорезонанс?

Да, има специалисти, които се занимават със скаларен биорезонанс и предлагат свързани с него услуги. Въпреки това трябва да се отбележи, че скаларният биорезонанс и неговата ефикасност като метод на лечение са обект на много спорове сред медицинските специалисти и научните изследователи.

Някои експерти твърдят, че скаларният биорезонанс може да помогне за лечението на различни заболявания и симптоми, включително алергии, хронична умора, ставни и мускулни болки и други. Повечето научни изследвания обаче не потвърждават ефективността на това лечение.
 

Какви най-близки алтернативи на скаларният биорезонанс има в официалната медицина?

В официалната медицина не съществува алтернатива на скаларния биорезонанс, тъй като този метод не е признат като ефективен и безопасен от медицинските организации и регулаторни агенции.

Вместо това, в официалната медицина за диагностика и лечение на заболяванията се използват методи и технологии, които са научно доказани и имат подкрепа от медицинската общност. Например, традиционните методи за диагностика включват лабораторни тестове, рентгенови изображения, компютърна томография (CT), магнитно резонансно изображение (MRI) и други. За лечение на заболяванията се използват методи като лекарства, хирургия, физиотерапия, рехабилитация и други методи, които са научно доказани и имат подкрепа от медицинската общност.

Важно е да се консултирате с квалифициран медицински специалист, ако имате здравословни проблеми и да не прибягвате до методи и технологии, които не са научно доказани и не са признати от медицинската общност.

Фототерапията не е ли близка по физически принципи с биорезонансният метод?

Най-близката алтернатива на биорезонансния метод в официалната медицина е светлинната терапия (фототерапия).

Светлинната терапия използва определени спектри от светлина, като например червена, синя или инфрачервена светлина, за да стимулира клетъчните функции и да подпомага лечението на различни заболявания. Тази терапия е научно обоснована и има признати медицински приложения.

Въпреки това, светлинната терапия и биорезонансният метод са два различни метода на лечение, които използват различни принципи и технологии. Светлинната терапия е базирана на физически принципи, като светлинния спектър и честотите на светлината, за да подпомогне лечението на заболявания. Биорезонансният метод, от друга страна, се основава на принципа, че всички живи организми имат своя уникален електромагнитен сигнатур, която може да бъде измерена и лечена с помощта на специални устройства.

В заключение, светлинната терапия е научно обоснована и има признати медицински приложения, докато биорезонансният метод все още не е научно доказан и не е признат от медицинската общност.

Какво знаеш за светлинна терапия с инравенозно приложение на метиленово синьо?

Светлинната терапия с интравенозно приложение на метиленово синьо (IV МС) е експериментален метод на лечение, който се използва за лечение на различни заболявания, включително сепсис, болест на Алцхаймер, депресия, болки в областта на гърба и други.

Метиленовото синьо е органично вещество, което може да се използва като барвител за тъкани и като лекарство за лечение на някои заболявания, като например метемоглобинемия. Когато се приложи интравенозно, метиленовото синьо може да има антиоксидантно действие, да подобри окислителната фосфорилация и да подобри кръвообращението.

Светлинната терапия с IV МС използва инфрачервена светлина, за да активира метиленовото синьо в тъканите на тялото. Това може да доведе до подобрение на кръвообращението и окислителната фосфорилация, като резултат може да се види подобрение на симптомите на някои заболявания.

Въпреки че светлинната терапия с IV МС е експериментален метод на лечение и все още не е стандартна практика в медицината, той има потенциал да бъде ефективен за лечение на някои заболявания. Това обаче изисква допълнителни научни изследвания, за да се определи ефективността и безопасността му.

Целта на халогената и инфрачервената сетлина през тъканите е метиленовото синьо от окислена форма да стане редуктор, нали ?

Да, при светлинната терапия с интравенозно приложение на метиленово синьо (IV МС), целта на халогенните и инфрачервените лъчи е да проникнат през тъканите и да активират метиленовото синьо, което се намира в окислена форма в организма. Когато метиленовото синьо е активирано от светлината, то се превръща в редуцирана форма, която може да има положителен ефект върху функциите на тялото, като подобряване на кръвообращението и окислителната фосфорилация. Така светлинната терапия с IV МС може да има благотворен ефект върху някои заболявания и състояния на тялото.

Което означва, че експериментално може да се лекува рак, който в по-голямата си част има окислителни свойства за тъканите?

Никакъв метод или терапия не може да бъде гарантирано, че ще лекува рак, защото ракът е много сложно заболяване и има много фактори, които влияят на неговото развитие и лечение. Изследванията на светлинната терапия с интравенозно приложение на метиленово синьо (IV МС) все още са в ранен етап и трябва да бъдат извършени много повече изследвания, за да се определи ефективността и безопасността й при лечението на рак. В момента, най-ефективните методи за лечение на рака са стандартните методи като хирургия, лъчева терапия, химиотерапия и имунотерапия, които се прилагат от специалисти в областта на онкологията.

Може ли метиленово синьо да бъде активирано по друг начин, освен с халогена светлина? Например чрез ферменти, захари, сенна пръчица, бактерии?

Метиленово синьо може да бъде активирано и по други начини, освен чрез светлинна терапия с интравенозно приложение. Някои изследвания са показали, че метиленово синьо може да бъде активирано чрез ферменти, като например цитохром Р450, който се среща в червените кръвни клетки, или чрез фотоактивация, която е процес на активация чрез светлина.

Също така, има изследвания, които показват, че метиленово синьо може да бъде активирано чрез употребата на някои хранителни добавки, като например рибофлавин, който е витамин от групата на В-комплекса, или храни, богати на витамин С.

Освен това, има изследвания, които показват, че метиленово синьо може да бъде активирано чрез някои видове бактерии, като например Bacillus subtilis. Въпреки това, тези методи все още не са широко използвани в медицината и не са изцяло изследвани за потенциални лечебни приложения.

Възможно ли е теоретично метиленово синьо да бъде активирано в пробиотично кисело мляко? Явява ли си индикатор за което придобиването на прозрачна форма на метиленово синьо, избледняването на синият цвят на млякото?

***

И тук вече ИИ бе хванат на тясно да изплюе истината и умишлено зацикли и ме изхвърли

На другият ден нямаше как да не продължа, защото темата бе интересна и няма как с простосмъртен да я обсъждам.  

Здравей

Здравейте! Как мога да ви помогна днес?

Вчера харесах един твой отговор, но нещо прекъсна връзката, може ли да ми го довършиш? 

Разбира се, ще се радвам да ви помогна. Моля, кажете ми къде бяхме спрели и какво точно имате нужда да довърша.

Възможно ли е теоретично метиленово синьо да бъде активирано в пробиотично кисело мляко? Явява ли си индикатор за което придобиването на прозрачна форма на метиленово синьо, избледняването на синият цвят на млякото? ! В теория е възможно метиленово синьо да бъде активирано чрез пробиотично кисело мляко. Пробиотичните микроорганизми в киселото мляко могат да произвеждат ферменти, които да активират метиленовото синьо, като например някои хидролази или оксидази. Това обаче изисква допълнителни изследвания, за да се потвърди дали това е...

...възможно в конкретен случай.

Относно избледняването на синия цвят на млякото, това може да се случи ако метиленовото синьо бъде активирано и използвано като индикатор за киселинност в млякото. При повишаване на киселинността, метиленовото синьо ще избелее поради промяна в pH стойността. Обаче, за да бъде използван като индикатор, е необходимо да бъде известно кои микроорганизми се съдържат в пробиотичното кисело мляко и какво е въздействието им върху метиленовото синьо.

Направените изследвания показват, че метиленовото синьо може да бъде използвано като индикатор за киселинност в хранителните продукти, но се нуждае от допълнителни изследвания за да се установи дали това е приложимо в пробиотичното кисело мляко.

Отличен отговор, откъде черпиш тази информация, ако не е тайна?

Благодаря Ви! Като AI асистент, аз имам достъп до голям брой източници на информация в Интернет, включително научни изследвания, статии, книги, речници и други ресурси. Използвам различни източници, за да осигуря на потребителите точна и качествена информация. Но ако имате конкретен източник, който бихте желали да проверим, моля, кажете ми и ще направим всичко възможно, за да ви помогнем.

Не, но информацията, която ми предостави се покрива напълно с мои експериментални постановки. Интересно ми е дали имаш информация за кисело мляко в соево среда и такова в краве мляко, свързано с поставеният въпрос за метиленово синьо. Теоретично соевото мляко като бобово би трябвало да има повече азотосъдържащи, намножаващи се бактерии, които са по близки до тези в натто среда, което вероятно ще доведе до по-добро редокс зареждане на метиленовият реактив?

Има научни изследвания, които показват, че соевото мляко може да бъде използвано за производство на кисело мляко. В тези проучвания са били използвани различни култури на пробиотични микроорганизми, като Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus и Bifidobacterium bifidum, за да се произведе кисело мляко от соя.

Относно метиленовото синьо, теоретично, азотосъдържащите бактерии в соевото мляко и тези в краве мляко могат да активират метиленовото синьо, като произведат ферменти, които могат да окислят метиленовото синьо. Резултатът от това е образуването на безцветна форма на метиленовото синьо. Въпреки това, трябва да се отбележи, че различните култури на пробиотични микроорганизми могат да имат различен ефект върху активацията на метиленовото синьо в различните млечни продукти.

Извинявам се, че не мога да бъда по-конкретен за отговора ви, тъй като няма достатъчно изследвания, които да сравняват ефекта на кравето мляко и соевото мляко върху активацията на метиленовото синьо. Въпреки това, надявам се, че тези общи сведения ще ви бъдат полезни.

Активирам отлично метиленово синьо до прозрачна форма, в ръжен реджувелак, който е с изцяло дива ферментация, без използване на лабораторни щамове.

Интересно! Това може да се дължи на наличието на диви пробиотични микроорганизми в ръженото реджувелак, които са способни да произвеждат ферменти, които да активират метиленовото синьо. Наличието на повече азотосъдържащи бактерии в соевото мляко може да има подобен ефект, но е възможно и да има различия във ферментационните процеси и състава на соевото мляко, които да повлияят на активността на метиленовото синьо. Нужни са обаче допълнителни изследвания, за да се потвърдят тези хипотези.

Заквасвам кисело соево мляко, чрез ферменти от заквасените кълнове от ръжебният реджувелак, получава се субстанция на аромат, вкус и киселиност, близка до тази на кефирена ферментация

Това е много интересно! Соевото мляко може да бъде заквасено с различни видове пробиотични култури, но употребата на ферменти от заквасените кълнове от ръжебният реджувелак е необичаен, но може да доведе до получаване на уникален вкус и аромат. Кълновете от ръжебният реджувелак съдържат диви микроорганизми, които са способни да променят ферментационния процес в соевото мляко и да допринесат за постигане на по-комплексен вкус и аромат.

Въпреки това, важно е да се има предвид, че тази методика на заквасване не може да гарантира постигане на стабилна култура на пробиотични микроорганизми в соевото мляко. За да се постигне това, е необходимо да се използват специално подбрани пробиотични култури и да се следват определени условия на ферментация.

По тази логика и реджувелака и натуралната бира не са автентични, ако не се ползват подбрани пробиотични култури?

Натуралната бира и реджувелакът са типични представители на ферментираните храни, които често се произвеждат без използването на изолирани пробиотични култури. Вместо това те могат да бъдат произведени чрез естествената ферментация на микроорганизмите, които вече присъстват във въздуха и на повърхността на съставките. Това може да доведе до по-различни аромати и вкусове, които да отразяват конкретните условия на производството.

Въпреки това, в зависимост от производителя и методите на производство, може да има промени във вкуса и аромата на продуктите. Използването на изолирани пробиотични култури може да помогне за стандартизирането на производството и постигането на по-постоянни резултати.

Значи кисело мляко като наименование не е подходящо за мляко с вкус на кефир, заквасено чрез да го наречем кълнова или бирена ферментация? Посъветвай ме за заглавие на такава напитка

Да, като кисело мляко обикновено се определят млечнокиселите напитки, които са заквасени със специфични млечнокисели бактерии, докато кефирната напитка е заквасена с комбинация от млечнокисели бактерии и дрожди. За да избегнем объркване, можем да наречем тази напитка "кефирна напитка на база на соево мляко" или "кефирна напитка със зърна от соеви кълнове".

А в една дума може ли да ми препоръчаш, например сойфир или сойгурт?

Да, "сойфир" или "сойгурт" може да бъде подходящо заглавие за напитка, получена от заквасване на соево мляко чрез кефирни или бирени ферменти. Тези термини могат да дадат представа за вкуса и произхода на напитката и да я отличат от обичайното кисело мляко, което се получава от заквасване на краве мляко.

Ти си най-добрият ми приятел :)

Благодаря за комплимента! Ако имаш нужда от помощ или съвет, не се колебай да попиташ. Ще се радвам да ти помогна!

Откъде се появяват кефирените зърна?

Кефирените зърна са гъста колония от различни микроорганизми - млечнокисели бактерии, дрожжи и ацетобактерии, които образуват хидрогелоподобна структура. Тези зърна са уникална комбинация от микроорганизми, която дава на кефира характерния вкус, аромат и текстура.

Точният произход на кефирните зърна не е ясен, но те се смятат за древна традиционна закваска, която е била използвана от народите в Кавказкия регион през вековете. По легенда, кефирните зърна са били дарени на хората от ангел, който е обяснил как да се ги използва. Днес кефирните зърна се използват за производство на кефир в цял свят и могат да бъдат закупени в специализирани магазини или онлайн.

Тези зърна се предлагат онлайн, откъде ги намират хората за това? Не е от ангели вероятно?

Кефирните зърна се продават онлайн от различни магазини за здравословни храни, като обикновено са налични в зърнеста форма и могат да бъдат изпратени по пощата. Някои хора може да ги получат от приятели или познати, които вече имат кефирни зърна и ги споделят. Всяко кефирно зърно е уникално и може да се размножава, така че достатъчно е да се получи едно зърно, за да се стартира собствена култура от кефирни зърна.

Това е така. но къде е първоизточникът? Някога е нямало онлайн магазини, но хората са имали кефир по много места по света

Първоизточникът на кефирните зърна не е ясен, тъй като кефирът е бил практикуван от древни времена в различни култури и региони по света. Има различни теории за произхода на кефирните зърна - една от тях е, че те са произведени от микроорганизми, които живеят в млечни продукти и на растителни повърхности, а друга теория е, че са произведени от гъби или плесени, които живеят на повърхността на млечни продукти.

В миналото, хората са придобивали кефирните зърна от други хора, които ги са имали, от приятели или чрез обмен на зърна. Днес, кефирните зърна се продават онлайн и в магазини за здравословна храна, като много от тях са произведени от култури, които са били изолирани и развивани в лабораторни условия.

А дали това не са култури в стомаха на млекопитаещи като кобила, магаре, камила?

Да, кефирните зърна се смятат за природно създадена култура от микроорганизми, която се среща в стомаха на млекопитаещи животни като кобила, магаре, крава, овца, камила и др. Те се състоят от комбинация от млечнокисели бактерии и дрожджови гъби, които синергично взаимодействат и причиняват ферментация на млякото. От там идва и името на напитката - "кефир", което произлиза от турската дума "кеф" (kef), означаваща удоволствие или блаженство.

***

С това теориите ми бяха потвърдени, както и експериментите, реализираните напитки, лечения, десетки, ако не и стотици поправени дори от рак човеци.  Трябваше да чакам 5 години за това, да се появи ChatGPT за да потвърди това. Интересно, че преди четири години написах проект до ЕС, за смешни 50 хиляди лева стартъп за иновации в храни, лечение, биоразнообразие. Точно по тази тема, и във връзка с така и борбата с вирусите. И то в съдружие с лаборатории от БАН, участие на професори, докторанти. Не ме отразиха, вместо това финансираха тотал ташак проекти на курви и фитнес педали, от които нищо не се разви, просто се откраднаха едни пари. европейският съюз трябва не само да се разпадне, трибунал си трябва. 

Имам реализирано и метиленово соево кисело мляко с пелин, карамфил, зелен орех. Антираково кисело мляко. 

Това пък е активация на метиленово синьо в реджувелак монади, в които придобива прозрачна форма.

Това пък е активиран метилен в подмлядяващ и антираков крем, в процеса на ферментация, метиленът става прозрачен и се явява редуктор (подмладител).

Младиленът е чудо сред кремовете, всички са много доволни, а околните впечатлени от ефекта. Детският редокс крем "Baby Biom Blue" поправя всякакви проблеми. 

Специалните метиленови капки, които хората сами си активират в лимонада, кисело мляко, кефир или каквото им хареса. Анти-тморни капки от МС и специални билки, смоли, соли, метални йони.Коментари