Публикации

Translate

Токсичаната металургия в тялото ни, как да я изчистим?

Химически пневмонит и метиленово синьо

Светът е прекрасен и дезинформация ни дебне отвсякъде

Квантовият апокалипс и робството на времето

Страшна приказка за кравефермата

Антидоти срещу канцерогенните оксиди

Ферменто партизани

Метиленовата младост

300 лайка - the best от заключеният ми канал

Бойно поле Земя

Време Разделно

Оптогенетиката срещу кода на Човека